Co to je mimořádná událost...?Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů na lidské životy, zdraví a majetek nebo životní prostředí. Mimořádná událost může vzniknout působením člověka či přírody.
Jaké jsou druhy mimořádných událostí…?
• Únik nebezpečné látky
• Povodeň
• Dopravní nehoda
• Teroristický útok
• Požár
• Lavina
• Vichřice
• Tornádo
a další…
01.05.2008 18:51:31 | stálý odkaz


Improvizované ukrytíProč se ukrytí provádí…?
V dnešní době může dojít k mimořádné události, jako je například průmyslová nehoda či dopravní nehodě, při níž dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší, které je pak nebezpečné a ohrožující lidské životy či zdraví.

Jak se zachovat když...?

*
Ukryjte se tam, kdy Vás varování zastihlo
*
Malá prodyšnost stavebních materiálů budov výrazně sníží účinky zamoření ve srovnání s volným prostorem, ochranné vlastnosti se zvýší uzavřením oken a dveří
*
Oblepením páskou,zavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy – klíčové dírky, výřez poštovní schránky, větrání spižíren a odsavače par, optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku nebezpečné látky
*Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě


Více info na http://www.mvcr.cz/hasici/rady/mu.html
01.05.2008 18:17:58 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se